O mnie

Kilka słów o mnie

Nazywam się Krzysztof Pająk. Interesuję się technologiami webowymi i aplikacjami mobilnymi. Moją karierę programistyczną chciałbym w przyszłości związać z tworzeniem aplikacji webowych lub aplikacji mobilnych. Od kilku lat, w ramach studiów jak i w wolnym czasie, kształcę się w tych obszarach programowania. Jestem absolwentem inżynierskich studiów informatycznych na Politechnice Wrocławskiej. Do moich zainteresowań i hobby zawsze należało programowanie, muzyka elektroniczna, sporty wodne, podróże.

Umiejętności

Miałem okazję korzystać z następujących technologii i narzędzi: JavaScript Java TypeScript PHP C C++ Python React React Native HTML CSS SCSS Bootstrap Bulma JSON XML RestAPI SQL MariaDB Git Node NPM Gulp Android WordPress Jira.

Najpewniej czuję się programując w JavaScript oraz Java. Rozwijałem kilka niekomercyjnych projektów z wykorzystaniem React. Aktualnie w trzyosobowym zespole współtworzę aplikację mobilną używając React Native. Do technologii, które chcę lepiej poznać w najbliższym czasie, należą Redux TypeScript Spring Hibernate Python.

Oprócz powyższych języków programowania i technologii posiadam umiejętności z zakresu algorytmiki, struktur danych, bezpieczeństwa komputerowego, wzorców projektowych, które nauczyłem się w trakcie kształcenia na studiach.

Wykształcenie

2019 – obecnie

Studia podyplomowe Technologie Internetowe, Politechnika Wrocławska

2015 – 2019

Studia inżynierskie, kierunek Informatyka na wydziale Podstawowych Problemów Techniki, Politechnika Wrocławska